Virksomheds-fysioterapi
Nakke-skuldergener, spændingshovedpine, lændesmerter og musearm er desværre alt for velkendte begreber blandt personalet på mange virksomheder. Fysiocare tager udgangspunkt i de eksisterende forhold og tilstræber via forebyggelse og behandling på selve arbejdspladsen at bidrage til et bedre arbejdsmiljø.
Overblik
Hvordan foregår det ?
Priser
Spørgsmål & svar
For virksomheder og medarbejdere, der ønsker at opnå
Mindre sygefravær
Færre arbejdsbetingede lidelser
Højere effektivitet
Større jobtrivsel
Øget livskvalitet
Ved at knytte Fysiocare til virksomheden sparer medarbejderen tid og besvær med at skulle ud af huset - hun/han kan derimod være tilbage i sin jobfunktion efter 30-40 minutter.
- Claus Nissen, indehaver af Fysiocare
Sådan foregår det

Virksomheden står oftest selv for tidsbestillingen enten ved, at medarbejderen kan skrive sig på en liste et centralt sted i virksomheden, eller ved at man bestiller en tid hos en bestemt kontaktperson i virksomheden.

Nogle steder kan man også bestille tid via intranet eller en central, elektronisk kalender.

Som regel modtager fysioterapeuten tidsbestillingslisten, når han møder om morgenen. Den kan også sendes på mail i dagene inden. Denne liste danner grundlag for den senere faktura og følgeseddel.

Virksomheden stiller et lokale til rådighed for fysioterapeuten. Der skal blot være plads til, at man kan komme rundt om briksen. Det er dejligt, hvis der er en håndvask i nærheden, men det er ikke et krav.

Hvis det ikke forefindes på virksomheden, medbringer Fysiocare briks, olie, tape og andre materialer.

Medarbejderen medbringer eget lagen og/eller håndklæde.
Selve behandlingen
Når medarbejderen møder op hos fysioterapeuten, foregår det nogenlunde ligesom på en almindelig klinik for fysioterapi
1
Anamnese - indledende samtale
Der bliver først optaget journal med medarbejderens eventuelle gener og relevante oplysninger.
Fysioterapeuter har journalpligt, men også tavshedspligt, så journalens indhold er primært et arbejds- og huskeredskab for fysioterapeuten. Oplysningerne heri er fortrolige og udelukkende en sag mellem fysioterapeuten og medarbejderen. Medarbejderen har altid ret til en kopi af journalen, hvis det ønskes.
2
Undersøgelse og behandling
Fysioterapeuten iværksætter efter en grundig undersøgelse den nødvendige behandling, forebyggelse eller massage.

Hver behandling varer cirka 30 minutter.
Priser
Indhent venligst uforpligtende tilbud på virksomhedsfysioterapi på telefon 26 557 558 eller info@fysiocare.dk
Fast aftale
— Fast virksomhedsaftale
— Der afregnes månedsvis bagud.
— Fysioterapi er momsfritaget og samtidig fuldt fradragsberettiget for virksomhederne
kr. 3600,-
Pr. dag (6 timer/12 medarbejdere)
Ad hoc aftaler
— Til akutte behov
— Prøvebehandling
kr. 720,-
Pr. påbegyndt time
Hvorfor virksomhedsfysioterapi?
Fordi det kan betale sig!

Vore erfaringer siden år 2000 viser en entydig, signifikant reduktion af sygefraværet ved faste virksomhedsaftaler hver eller hver anden uge.

Interne, økonomiske kalkyler blandt vore kunder understreger, at en regelmæssig ordning med virksomhedsfysioterapi kan være en yderst rentabel forretning for virksomhederne – de tjener simpelthen penge på ordningen.


"Aftalen viste sig hurtigt at bidrage til, at sygefraværet faldt, og vi nåede dermed det ønskede resultat." - Henrik Villadsen, Adm. Direktør, Systemair.


Ved fast virksomhedsfysioterapi befinder fysioterapeuten sig jævnligt i det miljø, hvor de arbejdsrelaterede skader opstår.

Fysioterapeuten kan lettere foretage en relevant og målrettet indsats for at løse problemerne, end hvis han/hun stod hjemme på klinikken.

I sundhedsordninger via pensions- eller forsikringsselskaber, findes behandlerne oftest på klinikker ude i byen og dermed langt fra de betingelser og forhold, som skaber problemerne på virksomhederne.

En fast virksomhedsaftale indebærer desuden, at fysioterapeuten lærer medarbejderne at kende og derigennem lettere kan identificere helbredstruende belastninger, hændelser og vaner for den enkelte.Der gives samtidig mulighed for både primær- og sekundærforebyggelse og sundhedsfremme, som sundhedsforsikringerne ikke tilbyder.

De fleste forsikringer tillader slet ikke forebyggende behandling og træder først i kraft, når skaden er sket.En anden god grund er ren og skær forkælelse af medarbejderne.

I flere brancher er der i dag kamp om de gode medarbejdere. Fysioterapi på arbejdspladsen er derfor også mange steder en konkurrenceparameter, som både nuværende og kommende medarbejdere tiltrækkes og fastholdes af.

Man behøver altså ikke nødvendigvis have et for højt sygefravær for at kunne drage fordel af virksomhedsfysioterapi. Som en patient så rammende udtrykte det:

Selv om man har nul huller, børster man jo stadig tænder et par gange om dagen!

Hvem betaler for behandlingerne ?
Fysioterapi betalt af virksomheden opnår altid stor tilslutning, og jo større tilslutning, des bedre resultater!

Det er dog normalt med en symbolsk medarbejderbetaling, som administreres internt - ofte via lønudbetalingen, personaleforeningen eller "kaffekassen".

Ordningen evalueres efter ønske - oftest årligt.
Skal vi stille et lokale til rådighed ?
Ja! Virksomheden stiller et lokale til rådighed for fysioterapeuten. Der skal blot være plads til, at man kan komme rundt om briksen. Det er dejligt, hvis der er en håndvask i nærheden, men det er ikke et krav.

Hvis det ikke forefindes på virksomheden, medbringer Fysiocare briks, olie, tape og andre materialer.
Kunderne siger
"Claus er en meget kompetent behandler, og han går til sit fag og patienten med stor seriøsitet og omsorg. Alle behandles individuelt og får personlig vejledning i alt fra sportsskader, hold i nakken til musearme. Men også i generel god holdning og arbejdsstillinger i hverdagen.

Vi har været meget glade for Claus i alle årene, og vores ordning har til alle tider været super populært blandt medarbejderne."
Jesper Holm Joensen
CEO og medejer, No Zebra
"Hos Systemair A/S har vi gennem en årrække haft en fast aftale med Fysiocare ved Claus Nissen om fysioterapi behandling.

Claus Nissen kommer en dag om ugen og tilbyder behandling af arbejdsrelaterede skader.

Baggrunden for vor aftale med Claus var et fravær, som lå lidt højt. I vor dagligdag forekommer mange tunge løft og belastende arbejdsstillinger.

Vi fandt ud af, at en del fravær kunne tilskrives diverse belastningsskader i ryg, skulder og arme. I håb om, at en tidlig indgriben kan forhindre fravær eller som minimum forkorte det, valgte vi at give medarbejderne et tilbud om behandling af skader. Endvidere har vi valgt at lade Claus bidrage med at se på arbejdsstillinger i de tilfælde, hvor medarbejderne ønsker dette.

Aftalen viste sig hurtigt at bidrage til, at sygefraværet faldt, og vi nåede dermed det ønskede resultat."
Henrik Villadsen
Adm. Direktør, Systemair.
Made on
Tilda